Bonus/Malus - den 1 juli 2018 träder en ny beräkning av fordonsskatten i kraft

FÖRÄNDRADE SKATTEREGLER UNDER 2021

Den 1 juli 2018 trädde Bonus Malus i kraft. Det nya skattesystemet förändrade både fordonskatten för personbilsägare och för tjänstebilsföraren. Detta upplägg förändras nu på ett flertal punkter under 2021 med start vid årsskiftet. Kostnaden för att köpa en elbil blir lägre, medan bilar med andra drivmedel drabbas av olika skattehöjningar.


Vad innebär de nya skattereglerna?

 • Höjd fordonsskatt på bensin- och dieselmotorer
 • Sänkt bonus för laddhybrider med ca 10 000 kr i snitt
 • Höjd bonus för rena elbilar från 60 000 kr till 70 000 kr
 • Höjt förmånsvärde för tjänstebilar efter den 1/7


Behöver du hjälp med att räkna ut kostnaden på just din drömbil?

Kontakta oss


 • Mondeo Diesel
 • Vilka ändringar sker under 2021?


  1/1 2021

  Tidigare rabatt på miljöbilars förmånsvärde om 40 % / max 10 000 kr/år tas bort, påverkar både befintliga och nya miljöbilar.


  1/4 2021

  Ändringar i Bonus Malus-systemet börjar gälla, påverkar endast nya bilar registrerade fr.o.m. detta datum.


  1/7 2021

  Höjning av förmånsvärden, påverkar endast nya bilar registrerade fr.o.m. detta datum.

  Vilka konsekvenser dessa ändringar får kan du läsa om i nedanstående avsnitt.


 • Skattebefrielse miljöbilar
 • Slopad förmånsrabatt / 10 000-kronorsavdraget

  Den 1 januari 2021 tas den tillfälliga 40-procentiga nedsättningen av förmånsvärdet bort på elbilar, laddhybrider och gasbilar. Den tillfälliga rabatten har tidigare gett en maximal kostnadsreducering på 10 000 kronor. Detta beslut innebär en ökad kostnad på cirka 460 kronor netto per månad för de flesta som har tjänstebil. Vid varje årsskifte uppdateras också befintliga förmånsvärden i samband med att prisbasbelopp och statslåneränta justeras för det nya året.


 • C-Max CNG Gas
 • Förändrade Bonus Malus-regler

  Fordonsskatten för bensin- och dieselbilar höjs, samtidigt som beräkningsmodellen för klimatbonus görs om. Kort sagt kan man säga att förändringen kommer göra alla bilar dyrare i drift förutom de rena elbilarna. 


 • Skattebefrielse miljöbilar
 • Nya Malus-regler

  • Utsläppsgränsen från när förhöjd fordonsskatt tas ut sänks till 90 gram koldioxid per kilometer.
  • Den förhöjda fordonsskatten höjs genom att koldioxidbeloppet ökar från 82 kr till 107 kr per gram om fordonet släpper ut mellan 90 och 130 gram koldioxid per kilometer och från 107 kr till 132 kr per gram om fordonet släpper ut över 130 gram koldioxid per kilometer.


 • Mondeo Diesel
 • Nya Bonus-regler

  – Utsläppsgränsen för när ett fordon får ta del av klimatbonus sänks från 70 gram till 60 gram koldioxid per kilometer.

  – Det högsta bonus-beloppet som ges till de renodlade elbilarna som släpper ut noll gram koldioxid höjs från 60 000 kronor till 70 000 kronor.

  – Laddhybrider får sänkt klimatbonus. Det högsta bonusbeloppet för laddhybrider blir 45 000 kronor vilket sedan sänks med 583 kronor för varje utsläppt gram upp till 60 gram. I praktiken betyder det att laddhybrider får cirka 10 000 kr mindre i inköpsbonus.


  Bonus för för elbilar

  Planen med de nya skattereglerna är att gynna de som köper bilar som går på 100 % eldrift. Regeringen gör detta genom att höja miljöbonus på elbilar från 60 000 kr till 70 000 kr. Kom ihåg att utbetalningen av bonusen sker tidigast efter sex månader och endast till första ägaren av bilen!


  Bonus för laddhybridbilar

  Bonusen upp till 60 000 kr för laddbyrider sänks till max 45 000 kr den 1 april 2021. Bonusen sänks med 583 kronor per utsläppt gram koldioixid upp till 60 gram. Om bilen släpper ut mer, dvs 61 upp till 90 gr/kilometer får den varken bonus eller högre årsskatt.  Dessa har bara den obligatoriska fasta årsvägskatten på 360 kronor.


 • Skattebefrielse miljöbilar
 • Nya regler för beräkning av förmånsvärdet 

  Beräkningsmodellen för förmånsvärden görs om för att bättre spegla kostnaden att äga en bil privat.

  Ett förslag är lagt om att höja alla förmånsvärden så att förmåns- och tjänstebilar blir lika dyra för förarna som om de skulle köpa en ny bil privat. Det pratas om att höja alla förmånsvärden med 25 % vilket skulle motsvara kostnaden för att köra en privatleasing.

  Den 1 juli 2021 tas även det så kallade lyxbilstillägget bort, vilket gör det billigare att köra en tjänstebil som kostar 650 000 kronor eller mer.


Idag beräknas värdet av en bilförmån på detta sätt:


0,29 x prisbasbelopp

+  nybilspriset x 0,75 % av statslåneräntan

+ 9 % av nybilspriset (om nybilspris uppgår till högst 7,5 prisbasbelopp)

+ eventuellt lyxbilstillägg 20 % för den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp

+ bilens fordonsskatt


Enligt förslaget vill man ändra beräkningen av bilförmånen till:


0,29  x prisbasbelopp

+ nybilspriset x (0,70 % av statslåneräntan + 0,01)

+ 13 % av nybilspriset

+ bilens fordonsskatt

(Lyxbilstillägg tas bort)


Behöver du hjälp med att räkna ut kostnaden på just din drömbil?

Kontakta ossAktuella nyheter

Se alla de senaste nyheterna från Rask & Björck Bil AB