81 procent rädda för mörkerkörning

2017-03-16

Dödsolyckor med fotgängare fördubblas då mörkret infaller, enligt en undersökning gjord av European Road Safety Observatory. För att råda bot detta och rädslan för mörkerkörning har Ford utvecklat sin teknik för fotgängaravkänning så den ska fungera även vid mörkrets infall. Systemet scannar av vägen men även trottoaren för att upptäcka fotgängare i tid.

Rädsla för att köra i mörker och därav kollidera med fotgängare är något som ökar, enligt en undersökning gjord på uppdrag av Ford där företaget intervjuat 5 030 förare. 81 procent av de svarande berättar att de är rädda vid mörkerkörning, en siffra som går upp till 87 procent hos kvinnorna i panelen. Mer än hälften av de svarande berättar att mörkerkörning orsakar stress, och mer än en tredjedel oroar sig för att vara med om en bilolycka – framförallt med fotgängare involverade.

Enligt European Road Safety Observatory fördubblas antalet dödsolyckor med fotgängare när det är mörkt. Under 2014 konstaterades att en av fem avlidna personer vid bilolyckor i Europa var fotgängare, varav hälften av dessa omkommit på grund av mörkrets påverkan.

– Vi vet att många förare tycker det är obehagligt att sätta sig bakom ratten då mörkret gjort sitt intrång. De oroar sig över oaktsamma fotgängare, ofta med fokus på sina mobiltelefoner, som kliver ut i gatan utan att se sig för. Fords fotgängaravkänning hjälper förare upptäcka fotgängare, vare sig det är dag eller natt, säger Gregor Allexi, ingenjör på Ford.

Hämtar information från radar
Fotgängaravkänning tillsammans med aktiv inbromsning hämtar information från en radar, placerad vid fordonets stötfångare, men även från en kamera fastmonterad vid vindrutan. En databas med olika former av fotgängare gör det sedan möjligt för systemet att urskilja personer från exempelvis träd och trafikskyltar. Tillsammans med den aktiva inbromsnings-teknologin kan fordonet även stanna automatiskt med varningen. Den avancerade teknologin kan till och med förutse när fotgängare förväntas att gå från trottoaren ut på gatan. 

Den utvecklade fotgängaravkänningsteknologin som nu fungerar vid mörkerkörning kommer bland annat finnas på nästa generations Ford Fiesta, som nyligen visades upp vid den internationella motormässan i Geneve.

Källor: 

Undersökning genomförd av “Opinion Matters”, med en panel på 5 030 förare från Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Storbritannien.

European Road Safety Observatory. Trafiksäkerhetsfakta från 2016

Aktuella nyheter

Aktuella nyheter

Se alla de senaste nyheterna från Rask & Björck Bil AB