Ford släpper sin trendrapport för 2017

2016-12-13
Nu har biltillverkaren och mobilitetsföretaget Ford släppt sin trendrapport för 2017. Rapporten berättar bland annat om hur konsumenter omvärderar sina köpvanor och skiftar sitt fokus från konsumtion till ett behov av mer fritid.

Ford släpper nu sin trendrapport ”Looking Further with Ford”, för femte året i rad. Rapporten, som handlar om globala samhällstrender och konsumtionsmönster, lyfter upp kommande trender, men även tidigare trendfenomen som fortsätter vara aktuella.

Teknologi som leder till en bättre vardag
Rapporten presenterar bland annat tankar om hur konsumenter definierar ett gott liv, där teknologi kan vara en del av lösningen. Ny teknologi inom fordonsindustrin kan medföra en rad funktioner som många inte trott varit möjliga fram till nu – hjälpmedel som kan underlätta människors vardag.

– Det går inte att komma ifrån att vi just nu befinner oss i en ytterst dynamisk tid inom fordonsbranschen. Det händer mycket och det gäller att ta ställning som företag. Vad som är fascinerande är hur Ford anpassar sig och tar fram innovationslösningar för att komma framåt. Vi arbetar med en rad olika idéer rörande mobilitet och hur vi faktiskt kan förbättra människors vardag, säger Sheryl Connelly, chef för Fords trend- och framtidsavdelning.

Trendrapporten tar också upp hur människor börjat förändra sina värderingar, attityder och beteenden, vilket innebär att det ställs högre krav på företag att vara transparanta och ärliga.

Läs den fullständiga rapporten här

Aktuella nyheter

Aktuella nyheter

Se alla de senaste nyheterna från Rask & Björck Bil AB